ศธจ.น่าน ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ จังหวัดน่าน ประจำเดือน มกราคม 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และนางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดน่าน ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดน่าน ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงเป็นการพบปะปรึกษาหารือ ข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ณ โครงการทหาร พันธุ์ดีน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง