ศธจ.น่าน มอบทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน”

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายศิริโซค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้มอบทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผ้าห่มกันหนาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) ให้นักเรียนในจังหวัดน่านที่ได้รับกรคัดเลือกรับทุนฯ(ทุนละ 3,000 บาท)รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 ราย แยกเป็นนักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 จำนวน 3 ราย สพป.น่านเขต 2 จำนวน 4 ราย สพม.น่าน จำนวน 3 ราย และสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลนักเรียน และนักเรียนทุน เข้าร่วมในพิธีมอบทุนฯ ในครั้งนี้
ทั้งนี้ “โครงการ 910 ทนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน ในสังกัด สพฐ. และ กศน. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมจำนวน 910 คน เพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง