ศธจ.น่าน พบปะและปฐมนิเทศ ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน พบปะและปฐมนิเทศ ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย) จำนวน 21 ราย ในการนี้ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และรองศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติตน การครองตน ครองคน ครองงาน แก่ผู้มารายงานตัว ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง