ศธจ.น่านร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่านเข้าร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดปฏิบัติการฯ และมอบนโยบาย แก่รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หน่วยงานบูรณาการตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทยจำนวน 1,000 คน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง