(ศธจ.นครนายก) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกลไกการบริหารและจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคกลาง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยจ่าอากาศเอก ศักดา พรมเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกลไกการบริหารและจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคกลาง ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร