(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ การขออนุมัติรูปแบบในการประเมิน ภาค ค. สำหรับผู้มีสิทธเข้ารับการประเมิน ภาค ค ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวหรือผู้ที่มีผลการตรวจ ATK เป็น Positive ไม่สามารถเข้ารับการประเมินตามวัน เวลาและสถานที่ตามที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดได้, การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ส่งคำร้องขอย้ายไปต่างจังหวัด, ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา เพื่อใช้ประกาศรับย้ายและบรรจุแต่งตั้ง
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.1088353605064258

let15-3-65-1