(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2565

    วันที่ 10 มีนาคม เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ ขออนุมัติรูปแบบในการประเมิน ภาค ค. สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวหรือผู้ที่มีผลการตรวจ ATK เป็น Positive ไม่สามารถเข้ารับการประเมินตามวัน เวลาและสถานที่ตามที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดได้, ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2), ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ประกาศรับย้ายและบรรจุแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.1085155025384116