(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี พ.ศ.2565 (ม.ท.ศ.)

           วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VideoConference System) โดยมี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.1085389628693989