(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง)มาตรฐาน ศธจ.

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผ่านระบบประชุมออนไลน์ แอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.1085799018653050

let11-3-65-2