(ศธจ.กาฬสินธุ์) การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วย ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.1084784025421216