ศธจ.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม  2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล  บูชาถ่ายเทศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณา

>>ประเด็นวาระที่สำคัญ คือ การเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ของสพป.กาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และ สพม. , แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2566-2570) ,การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ., นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ,การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา , นโยบาย “เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กกาญจน์วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” และการอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี