ศธจ.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ

วันศุกร์ที่  13 มกราคม  2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โดย นายโอภาส  ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุม โดยมี นายอรัญ เทือกขันตี   รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  และผู้แทนจากทุกเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอ กศจ.พิจารณา ในวันที่  19 มกราคม  2566 ที่จะถึงนี้  และหลังการประชุมมีการมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงความยินดีกับ นายอรัญ เทือกขันตี   รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  รับรางวัลคนดีศรีกาญจน์ ประจำปี 2565