วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล เป็นประธานการประชุมฯ และนางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล เป็นประธานการประชุมฯ และนางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา