วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ประชุมกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ สิบเอกอิทธิศักดิ์ เอี่ยมเย็น ผอ.กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ เข้าร่วมประชุมกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ บริษัท อัครา รีซอร์เซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหมืองแร่ จ.พิจิตร