ร่วมพิธีเปิดโครงการ “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” (MOE Safety Center)

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” (MOE Safety Center) 8 จังหวัดทั่วประเทศ และกำหนดให้จังหวัดเชียงรายเป็นจุด Kick Off สถานศึกษาปลอดภัยระดับภาคเหนือ เพื่อรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยที่มีผลต่อนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธิเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาค อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย