ร่วมพิธีลงเสาเอก การก่อสร้างหน่วยบริการหัวหิน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางนุติยาพร วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีลงเสาเอก การก่อสร้างหน่วยบริการหัวหิน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ปะรำพิธี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!