ร่วมพิธีทำบุญศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ และพิธีไหว้ครู “องค์จตุโชค” ณ บริเวณศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางอนุชทิตา สีมาพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาววนิดา ขุนนุช พนักงานธุรการ ร่วมพิธีทำบุญศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ และพิธีไหว้ครู “องค์จตุโชค” ณ บริเวณศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!