ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรรถนะของโรงเรียนนอกระบบ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ กล่าวต้อนรับและร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรรถนะของโรงเรียนนอกระบบตามกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน จัดโดยสำนักงานคณกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมพิมานอินน์เชียงราย จังหวัดเชียงราย