รายงานผลตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (26 มิ.ย. 2561)