รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๒๙ ก.ย.๖๒)

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดและขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจตาม Qr Code แนบ

หรือดาวน์โหลดที่นี่  คลิก

 รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 2562

หรือไป ที่นี่

 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 2562