รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ มารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ กรมศิลปากร รับโอนข้าราชการ สังกัดกระทรวงกรมต่าง ๆ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (19 ธ.ค. 2562)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image191219080056.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.04 MB