รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (12 พ.ย. 2562)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image121119075217.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.13 MB