รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (05 ก.พ. 2561)