รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมออนไลน์หารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งฟินแลนด์

          เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมออนไลน์เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายยุสซี่ ซาราโม่ (H.E. Jussi Saramo) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งฟินแลนด์ ณ ห้อง Business Center โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งฟินแลนด์เข้ารับตำแหน่งใหม่ และกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับฝ่ายฟินแลนด์ที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันคือการฝึกอบรมครูไทยในรูปแบบออนไลน์กับมหาวิทยาลัยของฟินแลนด์ 3 แห่ง ได้แก่ University of Eastern Finland, University of Oulu และ University of Helsinki นอกจากนี้ยังมีความสนใจดำเนินความร่วมมือในด้านอื่น ๆ กับฝ่ายฟินแลนด์ โดยเฉพาะการฝึกครูให้เป็นวิทยากรเพื่ออบรมพัฒนาครูด้วยกันเอง การคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสำหรับนักเรียนกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนรวม (inclusive school) เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าเรียนในห้องเรียนปกติ นอกจากนี้ หวังว่าฝ่ายไทยจะสามารถอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในด้านที่ฝ่ายฟินแลนด์มีความต้องการได้เช่นกัน

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งฟินแลนด์กล่าวเกี่ยวกับระบบการศึกษาในฟินแลนด์ว่าดำเนินตามหลัก inclusive good quality universal education ซึ่งทำให้ฟินแลนด์สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมีผลประเมินทางการศึกษาในระดับสูง โดยคุณภาพทางการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดในโรงเรียน รวมถึงครูที่มีคุณภาพสูง หลักสูตรการศึกษาที่เอื้อต่อการบริหารจัดการของท้องถิ่น และระบบที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมและความเสมอภาค นอกจากนี้ รัฐบาลฟินแลนด์ได้เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีนโยบายพัฒนาการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวถึงปี ค.ศ. 2030 การปฏิรูปที่สำคัญในปลายปี ค.ศ. 2020 คือ (1) การขยายการศึกษาภาคบังคับ 16 ปี เป็น 18 ปี และ (2) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการ upskill และ reskill

 

สรุปและเรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
ข้อมูล/ภาพประกอบ : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 27 มกราคม 2564