รอง ศธจ.ลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน มอบหมาย นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน