ยุบเลิกการจัดตั้งสำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (20 ต.ค. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร