ยกเลิกประกาศ (ศธจ.ชุมพร) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ย. 2561)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังแนบ

ยกเลิกประกาศ