ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในหัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน” ตั้งแต่วันที่ 15-28 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงต่าง ๆ ขอเชิญชวนส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในหัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน”

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 9 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา

จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในเจเนอเรชั่นอัลฟ่า (Generation Alpha) ที่มีอายุระหว่าง 3-11 ปี และเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) ที่มีอายุระหว่าง 12-24 ปี ที่กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เข้าร่วมส่งผลงานภาพวาด ขนาดไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 9 รางวัล

ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด 1 คนต่อ 1 ผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15-28 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือก 30 พฤศจิกายน 2565

วิธีสมัครและส่งผลงาน โดยกรอกข้อมูลผ่าน Google Forms ที่ลิงก์
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSewyUIaDhFgZY5yXw…/viewform