พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ปี 2565

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ปี 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565 เพื่อฝึกอบรมครูผู้สอนในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมยุวกาชาดในโรงเรียนเพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย)

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!