พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2565 หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางสาวอนัตตา บินหมาน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2565 หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!