ผู้เข้าอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถาม สามารถตอบแบบสอบถามการอบรมหลักสูตรที่ 1 ได้ในวันนี้ (3 มี.ค 65) ภายในเวลา 16.30 น. จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม และได้รับเกียรติบัตรผ่านออนไลน์

 

เรียน ผู้เข้าอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2

ได้รับการประสานงานจากผู้จัดการอบรม สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถาม สามารถตอบแบบสอบถามการอบรมหลักสูตรที่ 1 ได้ในวันนี้ (3 มี.ค 65) ภายในเวลา 16.30 น. จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม และได้รับเกียรติบัตรผ่านออนไลน์
http://moemarket.moe.go.th/app/main/question.php

โดยผู้ที่ประเมินก่อน จะสามารถ print-out ได้ 2 รอบ 14.00 น. รอบที่ 1 ลงทะเบียนภายในช่วงแรก และรอบ 17.00 น. รอบที่ 2 ลงทะเบียนลำดับถัดไป

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม

ดร.วีระ แข็งกสิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ