“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง โดย คณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมกันนี้ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อพบปะให้กำลังใจครู ดูโรงเรียน เยี่ยมเยียนเด็ก ๆ โดยผู้ว่าฯ ฝากข้อคิดในการพัฒนาโรงเรียนด้วยหลัก บ-ว-ร พัฒนานักเรียนโดยใช้โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ส่งเสริมและขยายผลไปสู่ครอบครัวคุณธรรม ท้ายสุดผู้ว่าฯ ขอสัญญาจากนักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่