“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ณ โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ร่วมทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมกันนี้ นายอำเภอศรีประจันต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ฝากข้อคิดในการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้หลัก บ-ว-ร พัฒนานักเรียนโดยใช้โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ให้เป็นผู้มีสุขภาพดี ความรู้ดี มีคุณธรรม ขยายผลไปสู่ครอบครัวคุณธรรม เพื่อสร้างต้นกล้าความดีให้เต็มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เน้นย้ำ และขอสัญญากับนักเรียน 2 ข้อไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ