ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
โดยมี นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รับการตรวจติดตามและรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสนี้ด้วย