ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่สุโขทัยติดตามมาตรการเปิดเรียน One Siteภาคเรียนที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 โดยมีนายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยนายประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 2 และคณะรอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยนายจำรัส หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ผอ.จำรัสได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างจริงจัง…