ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.

imgII291

     imgII291

    1. นายวีระกุล อรัณยะนาค
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 14  จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี


 02k.ditsakul-new

2. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการส่วนกลาง  กรุงเทพมหานคร

เขตตรวจราชการที่ 1  จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

เขตตรวจราชการที่ 2  จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ


11-chan 

3. นายชาญ ตันติธรรมถาวร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 4  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

เขตตรวจราชการที่ 6  จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล


11pud200861

4. นางปัทมา วีระวานิช
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 8  จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

เขตตรวจราชการที่ 15  จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน


  ผตร. ชฎารตน สงหเดชากล

5. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 5  จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา

เขตตรวจราชการที่ 11  จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร


 10-pithan

6. นายพิธาน พื้นทอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]

 รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 17  จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

เขตตรวจราชการที่ 18  จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี


ผตร.นางสาวประดนนท สดวงศ

7. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

เขตตรวจราชการที่ 12  จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด


 S  4374558

8. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 10  จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

เขตตรวจราชการที่ 16  จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่

 


 

 

 

9.
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่


 ผตร.อรรถพล ตรกตรอง

 10. นายอรรถพล ตรึกตรอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 3  จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี


 รปถายชดราชการทาน ผตร.ณรงค1  

11. นายณรงค์ แผ้วพลสง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 13  จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์


 08perasuk1107 

12. นายพีรศักดิ์  รัตนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 7  จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น.