ศธภ.1 การประชุมสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานการ ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี โดยมีการพิจารณาผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 19 แห่ง