ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นายกอบภณ  แสงสมบัติ  ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นกรรมการและเลขานุการ