ประชุมว่าด้วยความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียน

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นางสารภี แดนวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา   และนายกฤษนา สีไพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมว่าด้วยความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียน จัดโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยถ่ายทอดสัญญาณ ผ่านระบบ Zoom จากโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้เพื่อเน้นย้ำความสำคัญ ความปลอดภัยของเด็กภายในโรงเรียน และบทบาทของโรงเรียนในการป้องกันการใช้ความรุนแรงและการทารุณเด็ก