ประชุมรับมอบนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายกวิน เสือสกุล ศึกษาธิการภาค 16 กล่าวต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของ 4 จังหวัดในกำกับของศึกษาธิการภาค 16 ซึ่งได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ในการนี้ นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้นำเสนอแนวทางสนับสนุนการตรวจราชการติดตาม และประเมินผลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จากนั้น ผู้ตรวจราชการจึงได้มอบนโยบายการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดน่าน เข้าร่วมรับมอบนโยบายดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง