ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 และการจัดทำแผนจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ 2567

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 และการจัดทำแผนจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!