ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว.21 รอบที่ 11 ครั้งที่ 1

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว.21 รอบที่ 11 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!