ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้มอบหมายให้นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม