ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565โดยมีนายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมจอมกิติ ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย