ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบจากหน่วยงานราชการภายนอก ( 2 พ.ย. 2561)