ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (17 พ.ค. 2562)