ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (31 พ.ค. 2562)