ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (17 มิ.ย. 2562)