ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (8 ส.ค. 2561)