ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (31 ก.ค. 2561)